ZARZĄD OSP

PREZES

Kupczak Leszek 

★ dowódca sekcji 

★ konserwator 

★ mechanik

VicePrezes

Krzus Elżebieta

  starszy strażak

Naczelnik

Jurasz Grzegorz

★ młodszy aspirant PSP

★ kierowca

 ratownik techniczny

 ratownik KPP

 ratownik LPR

ViceNaczelnik

Motyka Bartłomiej

dowódca sekcji 

ratownik techniczny 

ratownik KPP

Skarbnik

Krzus Tomasz 

starszy strażak

Sekretarz

Wojtyła Marek

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik techniczny 

ratownik KPP

kierowca

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Siedlak Stanisław

starszy strażak

Kierowca

Zastępca

Krzysztof Dobija

pomocnik dowódcy sekcji

kierowca

★ratownik KPP

ratownik techniczny 

Członek

Michał Pawlus

★ dowódca roty

Druhowie i Druhny

Biegun Marcin

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik KPP

ratownik techniczny

Biegun- Szczotka Teresa

★  gospodarz 

 starszy strażak

Blacha Edyta

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik techniczny

Dudka Jan 

★  dowódca sekcji

★ członek honorowy

★ konserwator

★ mechanik

Dudka Robert

  dowódca sekcji 

 ratownik techniczny 

 ratownik KPP 

 ratownik LPR 

 kierowca

Gluza Joanna 

★  strażak

Golec Albert

  pomocnik dowódcy sekcji

★ ratownik KPP

★ kierowca

★konserwator

★ratownik techniczny

Golec Edward

★  dowódca sekcji

 członek honorowy

Golec Jan

  członek honorowy (prezes) 

 dowódca sekcji 

 kierowca

Golec Piotr

★ dowódca sekcji

 mechanik

Habdas Magdalena

  strażak

Jędrzejek Stanisław

★  dowódca sekcji 

★ ratownik KPP

Jurasz Adrian

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik techniczny

Kabacik Adam

   starszy strażak

Kupczak  Damian

★ dowódca roty

 ratownik KPP

Podgórny Damian 

dowódca sekcji 

ratownik techniczny 

 ratownik KPP

ratownik LPR

Kupczak Edyta

pomocnik dowódcy sekcji

 ratownik techniczny

Kupczak Kinga

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik techniczny

ratownik KPP

Kupczak Emil

★ dowódca sekcji

★ mechanik

★ członek honorowy

Motyka Jan

★ dowódca sekcji

★ ratownik KPP

Pawlik Halina

  starszy strażak

Piwowarczyk Krzysztof

★  dowódca roty

Potasiak Edward

★ dowódca sekcji

 mechanik

 kierowca

Potasiak Jerzy

★ dowódca sekcji

 Romański Mieczysław

 dowódca sekcji

konserwator

Romański Stanisław

★  starszy strażak

Sarna Andrzej

★ pomocnik dowódcy sekcji

★ratownik techniczny

★kierowca

ratownik KPP

Sarna Józef

 dowódca roty

Sarna Kazimierz

 dowódca sekcji

★ członek honorowy (naczelnik)

kierowca

mechanik

Słowik Dawid

★ pomocnik dowódcy sekcji

 ratownik KPP

★ kierowca

ratownik techniczny

Sołtysek Grzegorz

★ starszy strażak

 członek zarządu

Szczotka Elżbieta

 starszy strażak

Wojtyła Łukasz

 członek zarządu

dowódca roty 

kierowca

Worek Aneta

 strażak

Worek Piotr 

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik KPP

Przemek Pilorz

 Starszy strażak

Adam Ciapka

★Kapelan

Sołtysek Tadeusz

Członek Honorowy (prezes)

dowódca sekcji

Pawlik Stanisław

★ dowódca sekcji

Konserwator

Kierowca

Jurasz Roman

 dowódca sekcji

konserwator

Krzus Paulina

★Członek MDP

Motyka Józef – dowódca sekcji – członek honorowy
Gluza Mieczysław – dowódca sekcji
Jurasz Władysław – dowódca sekcji – mechanik
Sołtysek Stanisław – dowódca sekcji
Jurasz Stanisław – dowódca sekcji – członek zarządu
Chowaniec Tadeusz – starszy strażak
Fijak Adam – starszy strażak
Kupczak Paweł – dowódca sekcji
Pawlik Jan – starszy strażak
Gluza Grzegorz – starszy strażak
Motyka Marcin – dowódca sekcji – ratownik KPP – ratownik techniczny
Kamil Wojtyła-dowódca sekcji kierowca- ratownik techniczny-ratownik KPP-konserwator
Siedlak Józef – starszy strażak – kierowca
Biegun Marek – starszy strażak
Romański Krzysztof – dowódca sekcji – ratownik KPP – ratownik techniczny – ratownik LPR
Dobija Andrzej – strażak
Tetłak Łukasz – starszy strażak
Kupczak Kamil – strażak
Pawlik Ewa – starszy strażak
Pawlik Jan – starszy strażak
Tyrlik Marcin – starszy strażak
Franki Klaudia – starszy strażak
Mizia Stanisław – starszy strażak
Sarna Grzegorz – dowódca sekcji
Jurasz Wacław – dowódca roty
Krzus Kacper- członek MDP
Kosiec Anna- pomocnik dowódcy sekcji -ratownik techniczny – Ratownik KPP Słowik Kamil -pomocnik dowódcy sekcji -ratownik techniczny
Marcin Babuśka – członek MDP
Daria Rabenda – członek MDP

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: